Jakého odborníka vybrat


06 Dec
06Dec

Většina rodičů a jejich dětí se nejdříve dostane k psychologovi, nejčastěji dětskému nebo školnímu. Psycholog je odborník, který dokáže na základě rozhovoru s vámi a na základě psychologického vyšetření dítěte zvážit problém a navrhnout možnosti řešení. Buď formou rad a doporučení pro vás, rodiče, nebo formou doporučení návštěvy dalšího odborníka.

Pro začátek postačí návštěva psychologa
Psycholog je člověk, který vystudoval psychologii, to znamená, že pracuje především s tím, jak dítě vnímá své prostředí a jak prostředí působí na něj. Zabývá se výchovnými vlivy, ranými zážitky, rodinnými vztahy, rolemi, pozicí dítěte ve skupině, jeho adaptací na školku a školu a tak dále. Můžete od něj očekávat poradenství ohledně řešení problému, naznačení možných příčin, doporučení vhodného výchovného postupu a uspořádání dalších oblastí v životě dítěte. Většina psychologů umí také základní diagnostiku osobnosti a rodinných vztahů dítěte.
V případě, že je problém, který řešíte, nějak specifický, psycholog vás odkáže k návštěvě odborníka, který se na dané téma zaměřuje. Může to být klinický psycholog, speciální pedagog, psychiatr nebo psychoterapeut.
Klinický psycholog je výjimečný tím, že umí lépe pracovat s diagnostikou různých poruch a se souvislostmi psychiky a fyzické stránky zdraví. Klinický psycholog je vlastně zdravotnický pracovník a může mít uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Odborníci s atestací 
Speciální pedagog nebo psycholog se zaměřením na pedagogickou psychologii je zase vhodná volba tehdy, pokud řešíte problémy dítěte, které souvisejí s učením (psaní, počítání, čtení, pozornost a podobně). Najdete ho v pedagogicko-psychologických poradnách, které jsou v každém okrese. Jejich služby jsou bezplatné, pokud tedy nejsou soukromé.Psychiatr má nejblíž ke klinickému psychologovi, ale je to lékař s atestací z psychiatrie. Hlavním rozdílem je, že může předepisovat léky. Měl by také být schopen diagnostikovat případnou poruchu a navrhnout vhodnou léčbu.Nakonec nám zbývá psychoterapeut – to je trošku zvláštní kategorie. Psychoterapeutem může být jak psycholog, tak psychiatr, který kromě patřičného vysokoškolského vzdělání absolvoval také několikaletý akreditovaný výcvik v psychoterapii. Existují různé směry v psychoterapii, každý terapeut tak pracuje trochu jiným způsobem. Cíl by však měl být společný: zlepšovat psychický stav dítěte a pomáhat mu ke zlepšení jeho vztahů s okolím. Psychoterapie probíhá zpravidla delší dobu, v řádu měsíců, někdy i let. U dětí se osvědčuje zejména nedirektivní terapie a terapie hrou.

Autor: Milena Nováková

Komentáře
* E-mail nebude zveřejněn na internetových stránkách.