Jsou to co jíte


Ještě se nenarodí a až vnímá chování, nálady a hlavně to co jí maminka. A jakmile se narodí,, tak v tom pokračuje, napodobuje chování svých rodičů, sourozenců a ostatních členů rodiny. Rodiče by proto měli jít dětem příkladem, zároveň by však měli respektovat potřeby rostoucího a vyvíjejícího se organizmu, které nejsou vždy totožné s potřebami dospělých. 

Obecně se doporučuje například snižovat u dospělých více tučných mléčných výrobků v jídelníčku, u dětí se tučnost mléčných výrobků omezovat nedoporučuje. Dalším příkladem může být preference celozrnných výrobků. Zatímco u dospělých je žádoucí, u dětí se doporučuje pravidelně zařazovat celozrnné výrobky až od 10–12 let věku. V řadě příkladů je však pozitivní vzor v rodičích a jejich napodobování velmi žádoucí.

Jak se naučí jíst, tak se pak stravuje celý život

Jít příkladem se rozhodně vyplácí. Podle odborníků rodiče, kteří zcela přirozeně mají v jídelníčku ovoce a zeleninu, tak i jejich děti se při výběru sáhnou po ovoci než po nějaké sladké tyčince nebo něčem umělém. Funguje to ale, bohužel, i naopak. Jestliže se rodiče při čtení jídelníčku ve školce či škole „šklebí“ na zeleninová jídla, nemohou očekávat, že jejich dítě bude taková jídla přijímat s nadšením.

Odborníci také říkají, že více než 60 % dětí jí pětkrát denně, a že čím jsou děti starší, tím četnost denních jídel „pokulhává“. Rodiče jedí o něco méně často, přesto si dítě z rodičů mnohdy bere příklad a má tendence je v četnosti jedení napodobovat. A samozřejmě i v rychlosti při konzumaci jídla. I v tomto případě se ukazuje důležitost upevňování stravovacích návyků v mladším věku, kdy je ještě možnost je ovlivnit. Ve chvíli, kdy se dítě dostává do období staršího školního věku, má více svobody a možností stravovací režim nedodržovat, a tak se také děje.

Konzumace slazených nápojů v dětském věku je však daleko zásadnější. Nejenže se dítěti může neúměrně zvýšit příjem cukru, a tedy i energie, ale hrozí u nich riziko odmítání jídla a vyvíjející se organizmus může ochuzovat o velmi důležité složky stravy. Navíc návyk na sladké nápoje znamená jejich vyžadování, které se pak jen obtížně odbourává. Pokud dítě dobře jí a k tomu „pije“ cukr, zakládá si na nadváhu či obezitu. A je prokázáno, že více než 80 % dětí s vyšší hmotností si svá nadměrná kila přenáší do dospělosti. Pak už je jen krůček k dalším zdravotním obtížím, vedoucím k řadě závažných onemocnění. Proto by rodiče měli navyknout své děti pít neslazené nápoje, ideálně pramenitou, slabě a středně mineralizovanou vodu nebo neslazený čaj. Pokud je dítě aktivní, je možné mu občas dát i mírně slazený nápoj. Hodí se zejména před sportovní nebo jinou pohybovou aktivitou, kdy dítě energii bez problémů využije.

Aktivní pohyb pomáhá spalovat

Důležitou součástí životního stylu je také trávení volného času. Pohyb je důležitým parametrem pro spalování, trávení přebytku jídla a vylučování. A samozřejmě prospěšná pro pohybový aparát a kondici. A vybití dítěte, které pak je večer klidnější a snadno usíná. Téměř tři čtvrtiny dětí sportují nebo se věnují nějaké pohybové aktivitě alespoň dvakrát týdně, mimo povinné hodiny tělocviku ve škole, zatímco takto aktivních rodičů je jen polovina. Rodiče by měli vést děti k aktivnímu pohybu zkoušet s nimi různé pohybové aktivity, snažit se o pravidelnost a současně ho tím učit ho disciplíně a motivaci za vyššími cíly. Navíc získá nové přátele a přirozeně se naučí fungovat v kolektivu. V neposlední řadě si po hodinách strávených ve škole odpočine a jeho mozek pak bude daleko lépe přijímat nové informace, učit se. To jsou devizy, které se mu budou v dospělosti velmi hodit. Nejenže pomáhá vyrovnávat příjem a výdej energie nebo formovat postavu, ale pomáhá také lépe se vyrovnávat se stresem a je prevencí řady onemocnění.